Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Arystokracja i demokracja

Z kolei koncepcyjna jednorodność wymaga, żeby projekt był dziełem jednego umysłu albo bardzo malej liczby zgodnych umysłów. Jednakże harmonogram prac narzuca wykorzystanie wielu rąk do budowania systemu. Dylemat ten można rozwiązać dwiema metodami. Pierwsza to ścisły podział pracy na opracowanie architektury systemu i jego implementację. Druga to organizowanie w nowy sposób implementacyjnych (wdrożeniowych) zespołów oprogramowania, o którym była mowa w poprzednim rozdziale.

Rozdzielenie prac nad architekturą systemu i jego implementacją to skuteczna droga do zapewnienia koncepcyjnej jednorodności bardzo dużych zamierzeń programistycznych. Sam widziałem, jak to się sprawdziło w wypadku komputera Stretch firmy IBM i komputerów typu System 360. Byłem też świadkiem niepowodzeń spowodowanych nieuwzględnieniem tego rozwiązania w pracach nad OS/360.

Przez architekturę systemu rozumiem pełne i szczegółowe przedstawienie interfejsu użytkownika. Jeśli chodzi o komputer, jest to podręcznik programowania. Jeśli chodzi o kompilator, jest to podręcznik języka. Jeśli chodzi o program sterujący, są to podręczniki języka lub języków stosowanych do wywołania jego funkcji. Jeśli chodzi o cały system, są to podręczniki, z których użytkownik musi korzystać, żeby wykonać swoje zadanie.

Architekt systemu, podobnie jak architekt budynku, działa na rzecz użytkownika. Jego zadaniem jest wykorzystanie wiedzy profesjonalnej i technicznej w interesie użytkownika, w odróżnieniu od interesów sprzedawcy, producenta i tak dalej2.

Należy starannie odróżnić architekturę systemu od jego implementacji. Jak powiedział Blaauw: „Architektura mówi nam, co się dzieje, a implementacja – jak to się ma dziać”3. Podał prosty przykład zegara, którego architektura obejmuje tarczę, wskazówki i klucz do nakręcania. Gdy dziecko ją już pozna, łatwo odczyta czas zarówno na zegarku ręcznym, jak i na zegarze wieży kościelnej. Natomiast implementaqa i jej przebieg dotyczy tego, co się dzieje wewnątrz zegara – w jaki sposób jeden z wielu możliwych mechanizmów go napędza, w jaki sposób jeden z wielu możliwych mechanizmów steruje jego dokładnością.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.