Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

„Bramy zmysłów”

Zebrano niemało dowodów doświadczalnych na potwierdzenie niektórych fragmentów takiego właśnie poglądu na etapy rozwoju pojęć. Ich część mieści się w faktach naukowych odnośnie do rozwoju zdolności definiowania, tj. do zwięzłego wyrażenia stanu wiedzy z zakresu danego pojęcia w postaci twierdzeń, zwanych definicjami. Otóż definicje dzieci coraz to starszych bądź osób coraz to lepiej wykształconych są coraz bardziej poprawne z punktu widzenia wymogów logiki.

Nie można zaprzeczyć faktom: oczywiście, o ile naprawdę z faktami mamy do czynienia. Rozumie się więc, że nie błądzi, kto opiera się na stwierdzonych przez psychologów faktach co do mniej więcej takiego właśnie, jak to w skrócie przedstawiono wyżej, rozwoju osobistej wiedzy dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie ulega to wątpliwości, że u startu rozwoju tej wiedzy leży „żywe doświadczenie zmysłowe”, że bez niego rozwój umysłowy nie byłby możliwy i że stopniowo na jego gruncie ludzie zdolni są do myślenia coraz to bardziej abstrakcyjnego. Błąd leżał w skłonności (psychologów lub pedagogów, podtrzymujących to stanowisko) do utożsamiania etapów rozwojowych w zakresie sprawności umysłowych dzieci i młodzieży ze wzrostem zdolności do samodzielnego tworzenia treści wiedzy, tj. treści pojęć o świecie na podstawie wrażeń zmysłowych z osobistego doświadczenia. Przy niewłaściwym rozumieniu empiryzmu bądź sensualizmu wygląda bowiem na to, że źródłem jedynym wiedzy o świecie jest osobiste doświadczenie zmysłowe. Faktycznie jest prawie że całkiem inaczej.

„Bramy zmysłów” umożliwiają jednostce chłonięcie masy wrażeń wzrokowych, słuchowych itp. Jednakże nie ta to masa wrażeń – sama przez się – jest źródłem głównym wiedzy osobistej, jest nim natomiast wiedza obiektywna, docierająca do dziecka za pośrednictwem rodziców, nauczycieli, książek itp.: oczywiście pod warunkiem, że dziecko nie jest ślepe, głuche, głuchonieme lub – dajmy na to – upośledzone jeszcze i w dziedzinie zmysłów pozostałych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.