Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

DOBRA PAMIĘĆ

Nie można więc mówić: pamięć to jedna rzecz, wola – druga, inteligencja – trzecia: co więcej, sama pamięć także nie jest jednolitym i jednoznacznym pojęciem. I tak na przykład za dowód pamiętania przyjmujemy, zależnie od okoliczności:

– a) dosłowne powtórzenie tekstu,

– b) przedstawienie jego sensu własnymi słowami i

– c) poznanie go jako „nie obcego” przy ponownym czytaniu.

Powyższe rozróżnienie jest oczywiste, a jednak nieraz postępujemy i wyrażamy się tak, jakbyśmy go nie znali: na przykład przerzucając stronice podręcznika i poznając je jako znajome, wyciągamy wniosek, że opanowaliśmy zawarty na nich materiał. Albo powiadamy, że mamy lepszą pamięć do’ twarzy niż do nazwisk, jakby przez pamięć do twarzy nie rozumiano potocznie samego tylko ich rozpoznawania, a przez pamięć do nazwisk możliwości ich powtórzenia. Psychologowie badający pamięć wyróżniają cztery zagadnienia:

– a) zapamiętywanie,

– b) zapominanie,

– c) pamiętanie (czyli przechowywanie),

– d) przypominanie sobie.

W związku z tym, mówiąc o „dobrej pamięci”, mamy na myśli pięć różnych jej właściwości, a mianowicie:

– a) pojemność,

– b) gotowość,

– c) dokładność,

– d) trwałość i

– e) szybkość zapamiętywania.

Omówienia wymagają tylko dwa pierwsze pojęcia. Pojemność pamięci nie ma fizjologicznych granic. Można znać kilkadziesiąt języków obcych, miliony kombinacji dźwiękowych i treść tysięcy książek. Dlatego zagadnienie pojemności sprowadza się zwykle do szybkości trwałego zapamiętywania oraz ilości poświęconych nauce godzin czy lat. Wielką wiedzę osiągnąć może każdy, kto chce i może zapłacić za nią wysoką cenę czasu i wyrzeczeń.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.