Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

DROGA KU PSYCHOLOGII OCEN CZ. II

Potrzeby praktyczne zarówno szkoły, jak też służby zdrowia psychicznego, skłaniały psychologów do opracowywania coraz to nowych sposobów, zbliżonych do testów (swoistych testów), celem poznawania zainteresowań i postaw. Jednym z czołowych inicjatorów badań w tym kierunku był G. W. Allport (koniec lat dwudziestych naszego stulecia: Study of Values – A Scale for Measuring the Dominant Interests in Personality G. W. Allporta, Ph. E. Vernona, G. Lindzeya, 1931), profesor uniwersytetu har- wardzkiego: w ślad za nim jego współpracownicy i uczniowie. A jednym z pierwszym założeń było mierzenie stanu wartości osobistych w przystosowaniu do głośnej ongiś Sprangera teorii typów osobowości, pojętych jako typy struktur wartości naczelnych, najbardziej znamiennych dla danej osoby (typy: teoretyczny, ekonomiczny, estetyczny, społeczny, polityczny i religijny).

Podobnie jak w konstrukcji testów inteligencji, narzucała się potrzeba mierzenia opartego na umownym skalowaniu. W ciągu czterdziestu lat opracowano na tej drodze wiele rozmaitego pokroju skal-testów zainteresowań, postaw i wartości osobistych.

W osobnym kierunku poszli psycholodzy, którzy interesowali się uczuciami towarzyszącymi recepcji dzieł sztuki, np. malarstwa, muzyki (uczucia estetyczne), pojęć moralnych i stosunków międzyludzkich w zakresie tych pojęć. Na plan pierwszy wysunęli tym samym złożone procesy psychiczne, związane z życiem kulturalnym i współżyciem ludzi ze sobą, a nie odpowiednie zdolności, traktowane jako składniki osobowości.

Ze względu na praktyczną użyteczność wiedzy psychologicznej, kierunek badań nastawiony na konstrukcję testów (zainteresowań, postaw, „świata” osobistych wartości) jest w zasadzie trafny. Trzeba sobie jednakże uprzytomnić, że opracowywanie testów naprawdę użytecznych i obiektywnych zależy tylko częściowo od poprawności złożonych działań, zwanych standaryzacją (lub normalizacją). O wiele więcej zależy i zależeć będzie od stanu wiedzy naukowej, a więc pośrednio od właściwych badań, dotyczących „mechanizmu” zjawisk implikowanych w danym rodzaju testów. Otóż podobnie jak niegdyś warunkiem istotnym konstrukcji obiektywnych i praktycznie użytecznych testów inteligencji powinna była być (i poniekąd była) wiedza naukowa o myśleniu, tak obecnie warunkiem decydującym w konstrukcji obiektywnych i użytecznych testów do stwierdzania jakości „świata” osobistych wartości musi być wszechstronne poznanie procesów i warunków kształtowania się (i wychowawczego kształtowania) ocen wszelkiego pokroju. Oto kierunek badań, których rezultaty przedstawiono częściowo w niniejszej pracy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.