Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Facje geochemiczne

Na podstawie sposobu wiązania niektórych kationów, zwłaszcza żelaza, w minerałach w zależności od chemicznego charakteru środowiska wyróżniono facje geochemiczne, które określają chemiczne warunki sedymentacji. Facja siarkowodorowa tworzy się w środowisku zasobnym w H2S, który przy dużym niedostatku tlenu powoduje wytrącanie się z wody morskiej siarczków metali ciężkich, głównie FeS2. Przykładem warunków, w jakich powstają utwory tej facji, jest Morze Czarne, którego wody denne nie są odświeżane przez prądy morskie. W warunkach takich powstały np. cechsztyńskie miedzionośne osady eksploatowane na Dolnym Śląsku. H2S powstaje jako produkt rozkładu materii organicznej, której resztki wchodzą również w skład osadów. Facja syderytowa powstaje przy obfitości CO2 i niedostatku tlenu, który zostaje zużyty na utlenienie materii organicznej. Środowisko redukcyjne. Dochodzi do osadzania się syderytu Fe2+CO3, który wypiera z osadów węglany Ca i Mg. Typowymi dla tej facji są osady syderytów ilastych (żelaziaków ilastych). Podobne osady mogą powstać w jeziorach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.