Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Gospodarstwa wielkoobszarowe

?Do tej grupy gospodarstw należą w naszym kraju wyłącznie gospodarstwa uspołecznione, a więc państwowe, spółdzielcze i większe kółkowe. Mogą to być albo gospodarstwa samodzielne stanowiące przedsiębiorstwa jednozakładowe, albo gospodarstwa niesamodzielne wchodzące jako zakłady w skład przedsiębiorstw wielozakładowych. W ostatnich latach większość samodzielnych przedsiębiorstw jednozakładowych połączono w przedsiębiorstwa wielozakładowe. Do 1956 r. włącznie największą wartość produkcji globalnej z 1 ha wykazywały, jak wynika z prowadzonych wówczas badań, małe gospodarstwa państwowe, o obszarze użytków rolnych 150—200 ha. W tym samym jednak czasie najwyższy zysk, największą opłacalność oraz największą ekonomiczną wydajność pracy miały na ogół gospodarstwa o obszarze użytków rolnych 450—500 ha. Inne badania wykazały, że do roku 1965/66 najlepsze wyniki finansowe osiągały gospodarstwa o obszarze do 450 ha. Natomiast od następnego roku najwyższy zysk z 1 ha wykazywały gospodarstwa o obszarze powyżej 450 ha. Ostatnie badania wykazują, że optimum obszaru gospodarstw uspołecznionych powoli, lecz stale się zwiększa. Dzisiaj optymalny rozmiar gospodarstw zaczyna się już wahać około 700 ha, z tendencją do wzrostu. Wynika to zarówno z badań, jak i z opinii praktyków. Praktyka całego świata świadczy o tym, że przy niezmiennej technologii wzrost obszaru gospodarstwa powoduje zmniejszenie intensywności gospodarowania, a co za tym idzie — spadek produkcji globalnej i finalnej z hektara. Zdawałoby się, że z tego należałoby wyciągnąć wniosek, że w krajach wykazujących niedobór surowców rolniczych i mających ograniczony obszar użytków rolnych, do jakich na razie należy Polska, należałoby dążyć do tworzenia mniejszych gospodarstw. Tak jednak nie jest w rzeczywistości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.