Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Kto interesował się problemem Atlantydy

Problemem Atlantydy Briusow interesował się do-słownie od dziecka, już bowiem jako chłopiec zaczął pisać poemat Atlantyda, w latach zaś swej dojrzałości twórczej kontynuował ten temat w całym cyklu wierszy. Zagadnieniu Atlantydy poświęcona była również jego wielka praca naukowa zatytułowana Nauczyciele nauczycieli. Mianem tym poeta-uczony określał starożytnych mieszkańców Atlantydy, w której „powstała wszelka wiedza” i gdzie „pierwsze dzieci Ziemi osiągnęły wszystko, co tylko możliwe” (wyrażenia w cudzysłowach są cytatami z wierszy Briusowa). W swoim dziele Briusow podjął próbę prześledzenia dróg ich wpływów na najstarsze znane kultury, szczególnie zaś .na kulturę minojską.

Po przeanalizowaniu, etap za etapem, rozwoju naj-starszych kultur (m. in. egipskiej i egejskiej) Briusow dochodzi do wniosku, że z reguły ich początki są dziwne i niezrozumiałe.

W Egipcie np. najwcześniejsze piramidy są jedno-cześnie najwyższe, również i inne dzieła sztuki pojawiają się tu od razu w doskonałej formie – kultura egipska objawia się zdumionemu światu nagle, podobna Pallas Atenie w pełnym rynsztunku wyskakującej z głowy Zeusa. Podobne zjawisko Briusow dostrzega także w dziejach kultury minojskiej – legendarny labirynt pojawia się na Krecie jak gdyby znikąd, do czasu jego powstania wykopaliska ujawniły bowiem jedynie ślady ludzi żyjących na poziomie epoki kamiennej. Wydaje się całkiem naturalne, że jedynym wyjaśnieniem takiego skoku jakościowego powinny być silne wpływy zewnętrzne, co z kolei świadczyłoby o istnieniu w odległej przeszłości potężnego centrum cywilizacyjnego, będącego źródłem tych wpływów. Jaka jednak kultura mogłaby pretendować do miana owych „nauczycieli nauczycieli”? Tradycja podszepnęła Briu- sowowi imię Atlantydy w poszukiwaniu oparcia dla swych domysłów zwrócił się więc do dialogów Platona.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.