Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Ocena inteligencji uczniów

Relatywnie najłatwiej uczniom klas siódmych i ósmych oceniać urodę, estetykę ubioru i postępy w nauce szkolnej, natomiast najtrudniej – nawyki zachowania się moralnego i inteligencję. Różnice te wynikają prawdopodobnie ze względnej stałości trzech pierwszych cech, przy czym oceny tychże stanowią dla grupy klasowej prawie że stwierdzenia faktów, a nie wnioski z wielu danych w połączeniu z obiegowymi, choć nie sprecyzowanymi, normami. Co do ocen moralności – wynikają one z wielości i rozmaitości składników moralności i z niewystar- czalności okazji w życiu szkoły do stwierdzenia konkretnych danych w odniesieniu do wszystkich. Przy tym niektórzy uczniowie dają niewiele okazji swym kolegom do zauważania i oceny ich charakteru moralnego.

Z oceną inteligencji jest kłopot innego rodzaju. Nawet u nauczycieli, a więc u osób z wykształceniem pedagogicznym, stwierdza się nierzadko skłonność do utożsamiania inteligencji z wiedzą uczniów. A ich wiedzę często utożsamia się z zasobem wiadomości dobrze pamiętanych i pogotowiem pamięci do przypominania wiadomości potrzebnych w danej chwili na lekcji. Raczej wyjątkowo zdarza się, że nauczyciel ostro odróżnia inteligencję ucznia od zasobu jego wiedzy osobistej. Trudno więc dziwić się uczniom szkolnym klas siódmych i ósmych, jeśli mają kłopoty z trafną oceną poziomów inteligencji swych kolegów, a nawet własnej.

Oceny własne (samokrytyczne) okazały się bardziej stabilne niż oceny krytyczne kolegów. Można by to tak oto objaśnić. O sobie samym uczeń klasy siódmej czy ósmej ma mniemanie ustalone: jak wiadomo, mniej lub bardziej zawyżone. A więc powtarza te same samooceny w badaniach ponawianych. Wszystkich kolegów, zwłaszcza jeśli klasa jest liczna, dobrze nie zna, nad niejedną oceną krytyczną musi się w trakcie badania zastanowić, ale nie przypomina jej sobie dobrze w badaniu ponowionym. Mogą więc pojawić się różnice.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.