Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

OCENY CECH OSOBISTYCH STUDENTÓW STUDIÓW NAUCZYCIELSKICH

Ze względu na dojrzałość umysłową i wiek przypuszczać można, że studenci szkół wyższych, w szczególności studiów nauczycielskich, okazują większy krytycyzm w ocenach cech osobistych niż uczniowie szkół średnich, o których mowa była uprzednio. Czy rzeczywiście? Odpowiedź na to pytanie dają wyniki badań, wykonanych w latach 1965-1969 przez Ludwika Szy- małę w studiach nauczycielskich w Gliwicach, w Katowicach i w Cieszynie. Objął on swymi badaniami dziewięć grup studentów drugiego roku tych szkół, a mianowicie w SN w Gli wicach dwie grupy filologii polskiej, dwie grupy filologii rosyjskiej oraz jedną grupę nauczania początkowego i zajęć praktyczno-technicznych: w SN w Katowicach – jedną grupę studentów matematyki z fizyką oraz w SN w Cieszynie – dwie grupy filologii polskiej. Razem zbadał 350 studentów.

Za cel postawił sobie poznanie stopni pewności i zgodności ocen i samoocen w zakresie siedmiu cech osobistych: urody i zdrowia, wyglądu zewnętrznego (aparycji), towarzyskiego i moralnego zachowania się, inteligencji ogólnej, charakteru i „wartości ogólnej”. Z treści odpowiedniego przewodnika wynika, że „wartość ogólna” oznaczała ogólną sylwetkę osobowości, rozpatrywaną ze względu na jakość uspołecznienia. Spośród wielu uzależnień możliwych L. Szymała wyodrębnił i zbadał związek jakości ocen i samoocen z poziomem inteligencji ogólnej, z jakością wiedzy osobistej studentów oraz z rozmiarem i jakością wiedzy osobistej i ich aktywności społecznej. W całości badawczego przedsięwzięcia problem stopni subiektywnej pewności stanowił nowość. Inni współpracownicy nie uwzględnili go z uwagi na małe prawdopodobieństwo trafnego wykonania odpowiednich zadań przez uczniów szkół średnich, tym mniej przez dzieci ze szkoły podstawowej.

Ustalanie ocen i samoocen L. Szymała przeprowadził dwukrotnie. Za pierwszym razem w oparciu o ustną instrukcję, dotyczącą sposobu tego działania. Za drugim razem na podstawie przewodników w skalach pięciostopniowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.