Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

OCENY MORALNE DZIECI Z PRZEDSZKOLA CZ. II

Nie tak dalece wyraźne okazały się wyniki badań w odniesieniu do obiektywności ocen krytycznych. Oceny średnie zespołu „sędziów kompetentnych” były wprawdzie nieco wyższe od średnich ocen krytycznych (dzieci o swych kolegach), jednakże różnicę można było objaśniać szczupłością materiału statystycznego.

Natomiast nie wzbudza wątpliwości wynik porównania zarówno ocen krytycznych, jak też samokrytycznych z faktycznym postępowaniem dziecka. Rzecz w tym, że zarówno oceny „sędziów kompetentnych”, jak też samooceny wskazują na przeciętny stan postępowania. Przy znamiennej skłonności do zawyżania samoocen może się zdarzyć i zapewne zdarza się, że zachodzi sprzeczność między dobrym mniemaniem o sobie a konkretnymi postępkami, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych. Dziecko intuicyjnie uznaje słuszność postępowania w szerokim sensie tego słowa moralnego, np. grzecznego, a w ślad za tym ocenia siebie korzystnie, a przecież – choćby wyjątkowo – postępuje źle.

Dwa sposoby objaśniania sprzeczności można tu brać w rachubę. 1) W danym wypadku dziecko niezupełnie zdaje sobie sprawę ze sprzeczności między mniemaniem o sobie a danym postępkiem. 2) Dziecko zdaje sobie sprawę, lecz w danym wypadku nie potrafi postąpić zgodnie ze swym przekonaniem. Zbyt silny okazał się impuls do gniewu, agresywności, zazdrości bądź innych uczuć i postępków, w zasadzie sprzecznych z wymogami przyjaznego współżycia: w tym sensie z moralnością. Przypomina się tu rzymska maksyma: Video meliora proboque, sed deteriora sequor – „widzę lepsze (sposoby postępowania) i uznaję je, lecz postępuję według gorszych”. Znaczy to, że sprzeczności między zasadami moralnymi a własnymi czynami są ogólnoludzkie i niezależne od wieku. I zbyt wielka jest – już od wczesnych lat życia – moc sugestywna wzorców moralnego postępowania, aby im się przeciwstawiać w ocenach takiego postępowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.