Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Odbicie pamięciowe zdjęć

Przy zdjęciach o wyraźnym jednym motywie głównym różnica między skutecznością obu rodzajów zapamiętywania jest stosunkowo nieduża, wynosi zaledwie 13°/o. Natomiast przy zdjęciach z motywem grupowym lub jednym bardziej złożonym wynosi 21%. Wskazuje to na większą rolę zapamiętywania żarnie- rzonego przy materiale bardziej złożonym, na zachodzenie przy zapamiętywaniu złożonych procesów, których udział decyduje o większej łatwości zapamiętania bardziej złożonych treści, a których udział w zapamiętywaniu samorzutnym jest najwidoczniej mniejszy. Nietrudno się domyślić, że chodzi tu o udział procesów myślowych, wiążących treściowo oglądane przedmioty.

W tym przekonaniu utwierdza szczegółowa analiza odbicia pamięciowego poszczególnych zdjęć. Przytaczam typowe opisy tych samych zdjęć, oparte na zapamiętywaniu samorzutnym i zamierzonym.

Odbicie pamięciowe zdjęć (w obu wypadkach bez napisów) powstałe w toku oglądania z nastawieniem na zapamiętanie jest znacznie szczegółowsze, dokładniejsze: stosunki przestrzenne przedmiotów oddane są w nim wierniej. Odbicie pamięciowe powstające samorzutnie jest bardziej ogólnikowe, częściej operuje terminem zdaje się. Różnica ta wystąpiła również wyraźnie i przy rozpoznawaniu. Rozpoznawanie zdjęć zapamiętanych samorzutnie było bardziej niepewne, dokonywane z wahaniem się, szczególnie przy specjalnie dobranych zdjęciach, różniących się tylko rozmieszczeniem tych samych przedmiotów, brakiem lub dodatkiem jakiegoś przedmiotu.

Wszystko to dowodzi, że nastawienie na zapamiętanie realizuje się w postaci bardziej analitycznego spostrzegania przedmiotów i bardziej myślowego ujmowania ich stosunków, organizowania materiału.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.