Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Pieniski pas skalkowy

Wulkanizm zaznaczył się tu w najniższym paleogenie wkładkami tufitowymi. Zapewne powstały one jako wynik podmorskich wylewów law zasobnych w krzemionkę o charakterze odpowiadającym granito-idom. Silniej rozwinął się u schyłku paleogenu. Związany jest z najmłodszymi ruchami górotwórczymi działającymi na obszarze Karpat leżących w Polsce. Powstały wtedy intruz je andezytów amfibolowych i andezytów augitowo-amfibolowych. Skały te tworzą dajki i sille, które można śledzić na obszarze o długości około 20 km od wsi Kluszkowce i góry Wżar przez okolicę Szczawnicy. Badania geofizyczne wykazały wyraźną orientację intruzji w kierunku W-E lub NW-SE. Na wschodnim krańcu tej strefy, w dolinie Białej Wody, występuje skałka bazaltowa. Na omawianym obszarze początkowo tworzyły się intruzje odmian amfibolowych, tj. najzasobniejszych w SiO2, które są znane na północnych zboczach Jarmuty, w Malinowej, a ich odmiany zbliżone do dacytów wyróżniono na Bryjarce, w okolicy Grywałdu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.