Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Problemy etyczne w ludzkim postępowaniu

Niepostrzeżenie, na gruncie prozaicznych refleksji nad konkretnym postępowaniem własnym lub cudzym, powstają problemy etyczne. A w ich obrębie problem nadrzędnego dobra, a zarazem absolutnego celu postępowania. Absolutnej wartości ze względu na potrzebę rozumnego działania.

Kształtował się ten problem i nadal się kształtuje w zasadzie jednakowo w Chinach, w Indiach czy w Europie, natomiast sposoby jego rozwiązywania bywają różne, co prawda rodzajowo nieliczne. Jedni myśliciele dochodzili sami lub przyswajali sobie przekonanie, że nie ma wcale bezwzględnego dobra i „ostatecznie rozumnego” celu postępowania w znaczeniu obiektywnym, tj. niezależnie od człowieka i jego natury. „Człowiek jest miarą wszystkiego” (anthropos metron panton), jak mawiali sofiści, i tylko w jego własnych potrzebach można znaleźć podstawę dobra i sensownego postępowania. Rzecznicy tego stanowiska opowiadali się przeważnie za utożsamieniem naczelnego dobra z roz- maicie pojmowanym szczęściem, z życiem wygodnym, rozkosznym, pozbawionym trosk i cierpień. Zazwyczaj ponadto za ma- terialistycznym pojmowaniem istoty bytu.

Inni, ich przeciwnicy, z reguły idealiści, spirytualiści lub zwolennicy określonej religii, opowiadali się za poglądem, w myśl którego celowe poczynania, z których składa się ludzkie życie, są lub powinny być zakorzenione w czymś absolutnym, stanowiącym dobro niezależne od natury ludzkiej.

Podobnie jak w odniesieniu do pytania o istotę bytu, rzecznicy powyższych lub pokrewnych stanowisk zmuszeni byli w ogniu sporów do możliwie starannego uzasadniania własnego poglądu, co zwykle łączyło się z wytykaniem błędów logicznych w zapatrywaniach przeciwników. W ten sposób powstawały systemy etyki, tj. normatywnych poglądów na temat naczelny dobra i odpowiednich powinności człowieka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.