Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Produkcja roslinna

?Produkcja roślinna, podobnie jak całe gospodarstwo, może być organizowana bądź prowadzona intensywnie lub ekstensywnie. O tym, jaki sposób gospodarowania zostanie wybrany, decyduje cel stawiany przed produkcją roślinną oraz warunki, w jakich ona przebiega. Tu wyjaśnimy tylko, że intensywność organizacji oznacza intensywność potencjalną, a intensywność produkowania — rzeczywistą wielkość nakładów ponoszonych na produkcję. Intensywność organizacji produkcji roślinnej znajduje wyraz w strukturze zasiewów. Określone rośliny uznawane są za bardziej intensywne, inne — za mniej intensywne. Do roślin mniej intensywnych zalicza się wciąż jeszcze zboża, choć już ta kwalifikacja, wobec bardzo wysokich nakładów i plonów, zaczyna wzbudzać wątpliwości. Do roślin mało- intensywnych zaliczane są niektóre rośliny pastewne. Do roślin bardziej intensywnych zalicza się zwykle rośliny okopowe, oleiste, włókniste, motylkowe grubonasienne na nasiona i specjalne. Stopień intensywności organizacji produkcji roślinnej określa się z grubsza na podstawie struktury zasiewów, dzieląc rośliny na zboża niezbożowe. Duży procent zbóż i niektórych pastewnych pozwala wstępnie zakwalifikować produkcję roślinną jako potencjalnie mało intensywną. Czynnością pomocniczą jest zbadanie procentowej struktury osobno zasiewów roślin w zasadzie mniej intensywnych oraz osobno zasiewów’ roślin w zasadzie bardziej intensywnych. Wielkość nakładów siły roboczej zależy w większym stopniu od rośliny niż od stopnia intensywności jej uprawy. Dlatego w krajach wysoko i średnio rozwiniętych, w których maleje liczba osób zatrudnionych w rolnictwie, zwiększenie produkcji zapewnia sposób prowadzenia gospodarki zainicjowany przez E. Woermanna, a rozwijany dalej przez B. Andreae i G. Blohma, lapidarnie określany hasłem: „ekstensywnie organizować, intensywnie produkować. Postulat ten wynika z respektowania zasady gospodarności (o której będzie mowa dalej). Zasady tej można jednak nie stosować, jeśli przed gospodarstwem zostanie postawiony inny cel niż maksymalizacja wyniku finansowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.