Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Przyklady roznic

?Jeśli buraki cukrowe są produkowane na dwóch polach o różnych glebach, z zastosowaniem różnej technologii, to będą to już dwie różne działalności. Jeśli mleko produkowane jest w dwóch stadach krów o różnych cechach genetycznych, różnie żywionych i utrzymywanych w różnych budynkach o różnym wyposażeniu, to będą to również dwie działalności, ponieważ koszt produkcji mleka będzie w każdym stadzie inny, podobnie jak zapotrzebowanie na siłę roboczą, poszczególne pasze itd. Wystarczy, by dwa procesy produkcyjne różniły się tylko jedną cechą (oczywiście istotną), a już mamy do czynienia z dwiema różnymi działalnościami w znaczeniu szczegółowym. Z tego wynika, że w gospodarstwie, w którym ten sam produkt wytwarzany jest w różnych miejscach, występuje najczęściej więcej niż jedna działalność związana z wytwarzaniem tego produktu. Wyodrębnianie tak rozumianych działalności jest szczególnie ważne, gdy planowanie dotyczy poszczególnych działalności, a więc gdy stosuje się metodę programowania liniowego lub planowania programu. Terminy i definicje podane powyżej zostały przyjęte przez większość polskich ekonomistów rolnych. Jednakże pewna grupa polskich ekonomistów rolnych ze szkoły prof. B. KOPCIA wraz z nim samym używa terminów „dział” i „gałąź” odwrotnie. Przyjmują oni, że gospodarstwo dzieli się na gałęzie, a gałęzie na działy. Jest to kontrowersja często semantyczna i wskazujemy na nią jedynie po to, by uniknąć ewentualnych nieporozumień. Kryterium pozwalającym stwierdzić, czy ktoś rozumie rolnictwo gospodarstwo rolne czy też nie, jest to, czy zdaje on sobie sprawę, że gospodarstwo rolne nie jest zlepkiem czy sumą określonych działalności produkcyjnych czy też gałęzi lub działów, lecz jedynie daje się umownie podzielić na takie jednostki. ,Nie można „wziąć” pola oziminy, pola zbóż jarych, pola okopowych i pola motylkowych, następnie stada krów oraz stada świń i z tego stworzyć gospodarstwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.