Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

raport Thanta

W działalności ONZ zagadnienia ochrony środowiska wystąpiły po raz pierwszy na XXII Sesji Zgromadzenia Ogólnego w 1987 roku, a już na XXIII Sesji Zgromadzenia Ogólnego (1968 rok) zobowiązano Radę Ekonomiczno-Społeczną ONZ do przedstawienia rezolucji nt. ,,Człowiek i jego środowisko”. Pierwszego rozpatrzenia rezolucji dokonał Komitet Doradczy ds. Zastosowania Nauki i Techniki dla Rozwoju. Sekretarz Generalny ONZ U Thant zwrócił się do rządów państw członkowskich i wszystkich organizacji wyspecjalizowanych o wyrażanie opinii i czuwał nad opracowaniem dokumentu. We wstępie do raportu podkreślono kryzys w stosunkach człowiek i jego środowisko oraz scharakteryzowano jego przyczyny. Dynamicznemu wzrostowi ludności towarzyszą procesy urbanizacji, industrializacji, oraz postęp techniki. Zbyt szybko wzrasta zapotrzebowanie na surowce. Np, zużycie ropy naftowej w latach 1937-—1966 wzrosło sześciokrotnie, osiągając poziom 1641 min ton. Uboczne skutki źle zaplanowanego i nie kontrolowanego uprzemysłowienia oraz jednostronnego zastosowania zdobyczy techniki stały się bezpośrednią przyczyną degradacji przyrodniczej środowiska człowieka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.