Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Rola RNA w funkcjonowaniu pamięci

Po długich sporach biolodzy doszli ostatecznie do wniosku, że może być to tylko jeden z kwasów nuklei-nowych. Nie mógł to być DNA, odpowiedzialny za transport iniomacji genetycznej, w takim bowiem przypadku potomstwo dziedziczyłoby informację nabytą przez organizmy rodzicielskie w ciągu ich życia, podejrzenie padło zatem na tzw. kwas rybonukleinowy (RNA). Rozstrzygnięcie przyniosło znów doświadczenie, przeprowadzone przez zespół pod kierownictwem dr. A. Jacobsona z Uniwersytetu Kalifornijskiego. W do-świadczeniu tym grupę szczurów wytresowano do przyjmowania pokarmu jedynie na dźwięk dzwonka, po którego usłyszeniu biegły one przez labirynt do karmnika. Następnie wyekstrahowano RNA z ich móz-gów i wstrzyknięto go grupie szczurów, dotychczas nie poddawanych tresurze. Wynik eksperymentu przeszedł wszelkie oczekiwania – mniej więcej po 5 godz. szczu-ry poczęły we właściwy sposób reagować na dzwonek, jak gdyby miały za sóbą wiele godzin tresury! Po raz pierwszy w historii udało się przeszczepić czystą infor-mację z jednego osobnika do drugiego.

Dla zrozumienia roli RNA w funkcjonowaniu pamięci bardzo istotna była również inna seria doświadczeń, polegających na uczeniu szczurów wyszukiwania najkrótszej drogi przez labirynt. Gdy osiągnęły one juz tę umiejętność, aplikowano im środek, który skutecznie hamuje aktywność RNA. Nie miało to, jak się okazało, wpływu na pamiętanie przez szczury już uzyskanych doświadczeń, jednakże od tego momentu nie były one w stanie nauczyć się czegokolwiek nowego. Dowodzi to, że RNA jest wyłącznie pośrednim ogniwem w mechanizmie zapisu informacji, a nie jej magazynem, mówiąc obrazowo, jest to pióro, a nie papier.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.