Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Ryzyko

?Ryzyko występuje wówczas, gdy nie ma pewności uzyskania zamie­rzonych efektów, można je jednak przewidzieć z określonym stopniem prawdopodobieństwa. Gdy rolnik planuje uprawę rzepaku w warunkach, w których ta roślina jest zawodna, może z góry przewidzieć na podstawie swego doświad­czenia częstotliwość wymarzania rzepaku, stratę spowodowaną jednora­zowym wymarznięciem rozłożyć na tyle lat, co ile rzepak wymarza, i obliczoną w ten sposób roczną stratę uwzględnić w kalkulacji opła­calności uprawy rzepaku. Znając prawdopodobieństwo strat, można się od nich — przynajmniej w teorii — ubezpieczyć. Jeśli instytucje ubez­pieczeniowe nie ubezpieczają od określonego ryzyka, to w każdym razie można je obliczyć i uwzględnić w rachunku kosztów przedsiębiorstwa. Warunkiem obliczenia ryzyka jest znajomość średniej arytmetycznej oraz wartości modalnej uzyskiwanych wyników. Ryzyko w rolnictwie występuje w różnych formach i wynika z roz­maitych przyczyn. Różni autorzy przyjmują różną systematykę rodzajów ryzyka. My rozróżniamy cztery rodzaje ryzyka, a mianowicie ryzyko techniczno-przyrodnicze, technologiczne, organizacyjne i ekonomiczne. Czasami jednak trudno jest zdecydować, do jakiej grupy zaliczyć określone ryzyko. Często jednak miejscowa załoga osiąga za pomocą tych nowych urządzeń mniejszą wydajność pracy. Do najczęstszych przyczyn tych niepowodzeń należą: a) nieumiejętność posługiwania się nową, ale nieznaną techniką, b) brak części zamiennych, c) niedostoso­wanie miejsca pracy do nowych urządzeń. Bywa tak, że kombajn na polu kamienistym, nierównym lub na bardzo wysokim i zwichrzonym zbożu ma w ostatecznym rachunku wydajność mniejszą od osiąganej przy bar­dziej prymitywnych sposobach sprzętu. W tych warunkach gospodarstwo nastawione na sprzęt kombajnem ponosi ryzyko niezebrania w ogóle zboża.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.