Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

STOSUNEK DO PRACY

Uczeń z przekonania szanuje pracę innych bez względu na jej charakter. Jest dumny z pracy swoich rodziców. Pomaga im w codziennych obowiązkach. Szanuje pracę kolegów i własną. Jest systematyczny w odrabianiu zadań domowych. Lubi pracować i odczuwa przyjemność z dobrze wykonanej pracy. Jest chętny do pracy społecznej i znajduje w niej zadowolenie.

Ocena 5. Uczeń szanuje pracę innych. Docenia trud każdego pracownika. Lubi pracować społecznie, gdy widzi rezultaty tej pracy. W większości wypadków pomaga rodzicom w obowiązkach domowych, ale na ich polecenie: np. robi zakupy, pomaga w sprzątaniu pomieszczeń domowych. Do szkoły chodzi systematycznie i lekcje odrabia na bieżąco.

Ocena 4. Uczeń nie zawsze docenia pracę innych, ponieważ nie dostrzega jej wartości. Czasem zniechęca się szybko do pracy. Pomaga rodzicom w obowiązkach domowych, lecz robi to niechętnie. Lekcje odrabia w zależności od zainteresowań przedmiotem, na ogół ich nie opuszcza. Niechętnie bierze udział w pracy społecznej.

Ocena 3. Uczeń nierzadko lekceważy pracę drugich i swoją. Rzadko pomaga rodzicom w obowiązkach domowych. Czyni to dlatego, aby uniknąć kary. Często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia. W odrabianiu zadań jest niesystematyczny i niedbały. Nie podejmuje żadnej pracy społecznej.

Ocena 2. Uczeń jest leniwy. Lekceważy i wyśmiewa pracę innych. Z pogardą odnosi się do pracy uczniów pracowitych. Odmawia pomocy rodzicom. Wagaruje i nie odrabia zadań domowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.