Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Struktura poglowia

?Termin „struktura” używany jest w odniesieniu do całego pogłowia zwierząt bądź do stada określonego gatunku zwierząt, np. bydła lub trzody chlewnej. Poza tym istnieją dwa rodzaje struktury: 1) struktura pogłowia zwierząt lub stada w określonym dniu, a więc struktura rzeczywista, 2) struktura średnia w roku, obliczona na podstawie rzeczywistych stanów zwierząt w poszczególnych grupach lub klasach w poszczególnych miesiącach lub dniach roku, czy też planowana, inaczej nazywana schematem stada. Pojęcia „schemat pogłowia” i „schemat stada” używane są przede wszystkim w pracach projektowych, a pojęcia „struktura pogłowia” i „struktura stada” — w sprawozdawczości i w księgowości. Ponieważ struktura pogłowia obejmuje więcej niż jeden gatunek zwierząt, nie może być obliczona na podstawie sztuk fizycznych, gdyż nie można dodawać do siebie sztuk fizycznych różnych gatunków zwierząt. Oblicza się ją na ogół po przeliczeniu wszystkich grup inwentarza żywego na sztuki duże. Natomiast struktura stada jednego gatunku zwierząt obliczana jest na podstawie sztuk fizycznych. Obrotem stada w najszerszym tego słowa znaczeniu nazywa się wszelkie zmiany zachodzące w składzie stada w określonym czasie. Obrotem stada w węższym znaczeniu nazywany jest bilans obejmujący strukturę stada na początku określonego okresu sprawozdawczego lub objętego planowaniem, wszelkie przychody i rozchody w poszczególnych klasach i grupach użytkowych zwierząt w ciągu tego okresu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.