Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Systemy ekspertowe

Sens pierwszej definicji ulega zmianom … Coś może dzisiaj być zgodne z definicją SI-1, ale już z chwilą, kiedy zrozumiemy, jak program działa, i zrozumiemy dany problem, możemy tego czegoś nie uznać za SI… Niestety nie potrafię wskazać technologii odnoszącej się zoyłącznie do tej dziedziny … Większość prac dotyczy specyficznych problemów i trzeba mieć umiejętność abstrahowania lub wyobraźnię, żeby wiedzieć, jak je przenosić na inne5.

Całkowicie się z tym zgadzam. Techniki stosowane do rozpoznawania mowy mają niewiele wspólnego z technikami stosowanymi do rozpoznawania obrazu, a jedne i drugie są odmienne od tych stosowanych w systemach ekspertowych. Trudno mi na przykład dostrzec, jak rozpoznawanie obrazu mogłoby w znaczący sposób wpłynąć na sposób programowania. To samo dotyczy rozpoznawania mowy. Trudność wbudowaniu oprogramowania polega na ustaleniu, co ma być mówione, a nie na samym mówieniu. Wszelkie ułatwienia dotyczące wypowiedzenia się mogą przynieść jedynie marginalne korzyści.

Systemy ekspertowe jako dyscyplina sztucznej inteligencji, SI-2, zasługują na osobny podrozdział. Systemy ekspertowe. Najbardziej rozwiniętą dyscypliną sztucznej inteligencji, a zarazem najszerzej stosowaną, są systemy ekspertowe. Wielu naukowców oprogramowania ciężko pracuje nad zastosowaniem tej technologii do środowiska budowy oprogramowania6. Na czym polega ta koncepcja i jakie są jej perspektywy?

System ekspertowy to program mający dwa bloki: maszynę wnioskującą i bazę wiedzy, zaprojektowany do poszukiwania danych wejściowych i założeń oraz badania logicznych konsekwencji przez wnioskowanie na podstawie bazy wiedzy. Ma wyciągać wnioski i doradzać, a także wyjaśniać wyniki przez odtworzenie własnego zachowania dla potrzeb użytkownika. W typowej sytuacji maszyny wnioskujące mogą sobie radzić z danymi rozmytymi lub probabilistycznymi i regułami obok logiki czysto deterministycznej. Takie systemy mają wyraźną przewagę nad programowanymi algorytmami dochodzenia do takich samych rozwiązań tych samych problemów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.