Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

TEORIA ORGANIZOWANIA CZ. II

Postaciowcy zwracają uwagę na fakt, że wszyscy badacze, z Ebbinghausem na czele, zgodnie stwierdzają, iż materiał bezsensowny jest trudniej utrwalany niż materiał sensowny. Köhler z satysfakcją podkreśla 47, że badacz tej miary, co G. E. Müller, który przez wiele lat sam przeprowadzał niezmordowanie badania nad kojarzeniem i odtwarzaniem, doszedł do wniosku, że:

Uczenie się szeregu.liczb, spółgłosek,’zgłosek itp. dokonuje się w istocie w ten sposób, że człony szeregu zostają połączone w spoiste kompleksy przez kolektywne ujęcie (kollektive Auffassung)4.

K. Koffka przypomina49 pracę Müllera z 1933 roku50, w której autor stwierdził, że wyuczenie się serii sylab bez sensu,-bez określonego uczłonowania (rytm itp.) tej serii, bez utworzenia w niej pewnych grup, w których zgłoski pojedyncze stają się częściami posiadającymi określone miejsce, jest sprawą niezwykle trudną.

Sam Koffka wypowiada bez zastrzeżeń twierdzenie, że: Nie można wyuczyć się serii dziesięciu bezsensownych sylab bez pewnej rytmizacji tych sylab: z reguły serie te są ułożone w rytmie trocheicz- nym, tak że organizują się w pięć par, które stanowią realne części całych serii, tak jak każda sylaba pary jest realną częścią parySI.

Czytamy u niego dalej: […] serie bez sensu mogą być wyuczone tylko wtedy, gdy się je czyta w. określonym rytmie lub też, gdy są uorganizowane przez inne czynniki52.

Kphler pisze, co następuje: Jeżeli zgłoski bez sensu mają zostać utrwalone, to muszą być czytane w określonym rytmicznym ugrupowaniu, które składa się z jednostek wyższego i niższego rzędu. Podczas czytania i pierwszych powtórek dokonqje się proces organizowania, zgłoski nabierają określonego charakteru jako człony mające takie a takie miejsce w grupie. Tylko dzięki temu możliwe jest ich zapamiętanie. Elementy zupełnie względem siebie obojętne nie mogą łączyć się ze sobą53.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.