Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Wmiatanie śmieci pod dywan – dalszy opis

Temu procesowi sprzyja precyzyjne określenie przez szefa, które narady, zebrania i konferencje są spotkaniami poświęconymi ocenie stanu prac, a które służą do podjęcia kroków prowadzących do rozwiązania problemów. Sprzyja temu także samokontrola szefa. Jeśli po ze- braniu poświęconym ocenie stanu prac szef uzna, że rozwiązanie jakiegoś problemu wymaga jego interwencji, to może oczywiście zwołać zebranie mające na celu podjęcie stosownych działań. Przynajmniej wszyscy będą wtedy wiedzieć, jaka jest sytuacja, a szef dwa razy pomyśli, zanim przejmie pałeczkę.

Podnoszenie dywanu. Potrzebne też są metody umożliwiające poznanie rzeczywistego stanu prac – czy to we współpracy z podwładnymi, czy bez niej. Podstawą takiego przeglądu stanu prac jest metoda PERT, uwzględniająca liczne, ostre kamienie milowe. W wypadku dużego przedsięwzięcia chciałoby się dokonywać przeglądu prac nad jakąś jego częścią co tydzień, obejmując całość mniej więcej w cyklu miesięcznym.

Podstawowym dokumentem powinien być wydruk przedstawiający kamienie milowe i daty rzeczywistego ich osiągnięcia. Na rysunku 14.1 widać fragment takiego wydruku. Wynika z niego, że pojawiły się pewne kłopoty. Opóźnione jest zatwierdzanie specyfikacji (SPECS AVAILABLE APPROVED) kilku części. W wypadku jednej z nich opóźnia się zatwierdzenie podręcznika (SLR AVAILABLE APPROVED), a w wypadku innej – pierwszy etap niezależnego testowania produktu (ALPHA). Wydruk ten będzie omawiany podczas narady w dniu 1 lutego. Każdy zna problemy, a kierownik zespołu pracującego nad daną częścią składową systemu powinien przygotować się do wyjaśnienia przyczyn opóźnień, poinformowania, kiedy ta część zostanie ukończona, jakie podejmie działania w celu przyspieszenia prac oraz czy i jaka pomoc jest mu potrzebna ze strony szefa lub innych zespołów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.