Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Wyodrębnianie składników treściowych

Wyodrębnianie składników treściowych (przedmiotów, zjawisk, zdarzeń, właściwości, stosunków) przebiega tu znacznie dokładniej. Każdy składnik jest odzwierciedlany przy podwyższonym poziomie pobudliwości kory, jest wyraźniej wyodrębniony. W odniesieniu do materiału pierwszosygnałowego wyraża się to w uważniejszym spostrzeganiu, przy materiale dru- gosygnałowym – w zwiększonej liczbie związków myślowych aktywizowanych przez dany składnik, a w obu wypadkach – w nasileniu procesów myślowych. Oglądając obrazki, zdjęcia, film, figury, człowiek nazywa spostrzegane przedmioty, uchwycone właściwości, ujęte zależności czy stosunki, denerwując się nawet niekiedy, gdy nie może znaleźć właściwego określenia. Czytając tekst czy słuchając opowiadania czy wywodu, transponuje go na syntetyczne skróty myślowe, tworzy przy tym uogólnienia różnego rzędu, pomocnicze tytuły, hasła. W obu przypadkach prowadzi to do wyraźniejszego wyodrębnienia i rozgraniczenia składników treściowych. Zapamiętujący w sposób zamierzony wraca myślą (w tzw. mowie wewnętrznej), jeśli tylko warunki czasowe pozwalają, do odzwierciedlanych poprzednio bodźców (ruchy warg są przy tym niekiedy dostrzegalne), używając nazw, określeń, skrótów, haseł itp., które wzmacniają utrwalanie wyodrębnionych składników.

W przeciwieństwie do zapamiętywania samorzutnego, w zapamiętywaniu zamierzonym ustosunkowanie składników materiału nie tylko bardzo rozszerza swój zakres, ale – w związku z tym – staje się świadome. Osoba zapamiętująca wraca myślą do tego, co już było: gdy się jej coś samorzutnie przypomni, odnosi to, stosując często metodę prób, do poprzednio recypowanego materiału: zastanawia się, co było wcześniej, co później, co z czym się wiązało. Operacje te stają się tym wyraźniejsze, im bardziej naturalne stają się warunki recepcji. Rzecz jasna, jeżeli szybkość następstwa odzwierciedlanych bodźców jest zbyt duża, operacje te mogą być tak ograniczone, że zapamiętywanie zamierzone traci właściwości odróżniające je od samorzutnego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.