Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW

Uczeń nie przejawia żadnych zainteresowań. Nie pociąga go nauka szkolna. Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Nie lubi czytać i nie lubi książek, czasopism i gazet. Jego potrzeby kulturalne ograniczają się zazwyczaj do okazyjnego korzystania z popularnych widowisk i przygodnego oglądania filmów lub rozrywkowych programów telewizyjnych. Uczestniczenie w wyżej wymienionych imprezach ma jednak raczej charakter gapiostwa.

Ocena 1. Uczeń interesuje się nauką szkolną o tyle, o ile jest to potrzebne i konieczne, by otrzymać pozytywne oceny. Nie bierze jednak udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Czyta niechętnie (tylko niezbędne lektury i artykuły z gazet, wymagane przez nauczyciela, ale i to nie zawsze). Od czasu do czasu ogląda filmy lub rozrywkowe widowiska. Nie umie jednak wyrazić swoich opinii i myśli, związanych z uczestnictwem w wymienionych wyżej imprezach.

Ocena 2. Uczeń interesuje się na ogół nauką szkolną, ale nie ma swego ulubionego przedmiotu czy zajęcia. Uczestniczy w pracach jednego z przedmiotowych kółek szkolnych, lecz raczej z wyrachowania, że przynależność zjedna mu przychylność nauczyciela i lepszą ocenę z przedmiotu. Czyta na ogół chętnie książki i czasopisma, aczkolwiek bez wyboru. Lubi filmy i programy telewizyjne, jest mu jednak obojętne, co ogląda. Interesuje się czynnie jedną z dyscyplin sportowych.

Ocena 3. Uczeń ma wybraną grupę przedmiotów, które szczególnie lubi d interesuje się nimi. Zbiera dodatkowo informacje, sporządza albumy, gromadzi różne inne zbiory. Bierze aktywny udział w pracach jednego z kółek przedmiotowych. Jego wkład w pracę jest całkowicie dobrowolny i wypływający ze szczerego zainteresowania. Czyta dużo i systematycznie, zarówno książek jak i czasopism. Ma przy tym ulubionych autorów i tytuły czasopism. Interesuje go film, widowisko teatralne i telewizyjne. Najchętniej jednak ogląda to, co go może rozerwać. Śledzi uważnie bieżące wydarzenia sportowe i uprawia jedną z dyscyplin sportowych. Nierzadko wykazuje się przynależnością do różnego rodzaju zespołów poza szkołą.

Ocena 4. Uczeń wykazuje aktywne zainteresowanie wybranymi przedmiotami szkolnymi. Zgłasza różne wnioski i propozycje, mające na celu lepsze poznanie danej dziedziny wiedzy. Jest inicjatorem różnorodnych imprez oraz wycieczek. Przejawia pasję w samodzielnym zdobywaniu wiadomości i to z kilku dziedzin niekoniecznie pokrewnych. Gromadzi odpowiednie zbiory i informacje. Bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, wnosząc zapał i twórczą atmosferę do zespołu i pociągając swoich kolegów do intensywniejszej pracy. Czyta dużo z różnych dziedzin. Powieści, książki popularnonaukowe i naukowe. Stale i systematycznie kompletuje swoją biblioteczkę. Prenumeruje czasopisma. Uczęszcza na filmy o ulubionej tematyce. Ogląda widowiska teatralne i programy telewizyjne (w tym publicystyczne i naukowe). Stara się wyrabiać własny pogląd na różne sprawy. Chętnie dyskutuje o książkach, filmach, artykułach i wydarzeniach codziennych. Interesuje się ogólnie sportem i uprawia jedną dyscyplinę. Często należy do zespołów poza szkołą.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.