Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

zbior nasion

Za najwłaściwszy termin zbioru nasion można uważać fazę dojrzałości woskowej, gdy odbarwiają się kwiatostany oraz górne części źdźbeł. Nasion traw nie można zbierać ani zbyt wcześnie, ani zbyt późno. Przedwcześnie zebrane źle przechowują się i szybko tracą zdolność kiełkowania. Przy zbyt późnym zbiorze dochodzi do znacznych strat przez osypywanie się nasion z kwiatostanów. Toteż lepszy jest zbiór raczej nieco wcześniejszy, ponieważ nasiona traw dobrze dochodzą do pełnej dojrzałości po ścięciu roślin. Ziarniaki traw wykazują zdolność kiełkowania już we wczesnych fazach dojrzałości, ale cecha ta jest znacznie zróżnicowana u gatunków. Niektóre z nich odznaczają się dużą zdolnością kiełkowania już po 14 dniach po pełni kwitnienia, np. kupkówka pospolita i życica trwała, w fazie gdy bielmo ziarniaków jest wodnisto-mleczne. Podobnie kostrzewa trzcinowa zebrana w 18 dniu po pełni kwitnienia, w fazie dojrzałości mlecznej, ma większą zdolność kiełkowania niż tymotka, której ziarniaki wykazują zdolność znacznie później. Przy ustalaniu terminu zbioru bierze się pod uwagę łatwość osypywania się nasion niektórych gatunków traw, jak również szybkość dojrzewania w końcowym etapie tego okresu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.