Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Zespoły treściowe

Tekst z grupy eksperymentów GE-14. W starej dzielnicy miasta szJ rokie ulice urywają się nagle i przechodzą w wąskie, ślepe uliczki o liniac przeplatających się w najcudaczniejszy sposób. Jest tu na przykład zaułel który sam siebie dwukrotnie przecina. Pewien malarz odkrył któregoś dnj poważną zaletę tej dzielnicy: że łatwo umknąć stąd przed inkasentem, gd niespodziewanie zjawi się z rachunkiem za płótno i farby. W starej d: nicy falanga malarzy założyła swoją tak zwaną kolonię.

W mansardzie trzypiętrowej starej kamienicy mieściła się pracowni] malarska dwu przyjaciółek, Zofii i Janiny. Ten fragment tekstu składa się z 5 członów treściowycł z których każdy rozpada się jeszcze na szereg mniej lub więce licznych składników. Osoby czytające tekst zapamiętują niektór| z tych składników, a także i nie wszystkie człony. Odtworzę nie M. B.:

W starej dzielnicy miasta, w niedostępnym zaułku mieszkaĄ malarze całą kolonią. Wśród nich są dwie przyjaciółki, Zoji\ i Janina. Stosunek odbicia pamięciowego do układu bodźców przedstaj wia się następująco:

Z poszczególnych członów tylko niektóre składniki zostałj utrwalone, nie wszystkie w tej samej kolejności, ale wszystkie powiązane w jeden zespół oparty na ich treści myślowej. Tegc rodzaju zespół pamięciowy jest bardzo naturalny, wynika jedno-] znacznie (w przypadku rozumienia tekstu) z obiektywnej treści] układu bodźców.

W odbiciu serii 30 zdjęć u Z. P. występują wyraźnie trzy zespoły pamięciowe, łączące w sobie bodźce z różnych, nawet bardzc odległych miejsc w szeregu (kolejność w czasie). Podobne pódl względem treści bodźce zostały włączone do tej samej struktury! bicie i włącza się w strukturę pojęciową dziecko, głowa dziecka czy śliczne dziecko i utrwala się jako składnik tej struktury po- j jęciowej w postaci śladu Slt Bodziec nr 14 (chłopczyk w kaszkiecie) włącza się w strukturę pojęciową dziecko i aktywizuje świeży ślad S,, wchodząc z nim jako S2 w związek czasowy. Bodziec nr 24 (dziecko ustawia klocki) aktywizuje poprzez tę samą strukturę pojęciową dziecko w mniejszym lub większym stopniu ślady Si i S2, a w każdym razie staje się składnikiem tej samej ogólnej struktury pojęciowej dziecko. W ten sposób ślady trzech odległych-w czasie bodźców wiążą się przez włączenie treściowe w tę samą strukturę pojęciową, tworząc zespół pamięciowy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.