Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Zespoły wtórnie skojarzeniowe – kontynuacja

Z szeregu 20 wyrazów osoba badana T. D. zapamiętała pierwsze 3 wyrazy: stół – but – talerz w ten sposób, że wyobraziła sobie na stole talerz, a na talerzu but. Zespół powstał przez włączenie 3 bodźców w jedną strukturę wyobrażeniową, wiążącą je przestrzennie, chociaż nie bardzo sensownie.

W procesie zapamiętywania wszystkie trzy rodzaje zespołów pamięciowych współdziałają ze sobą, przy czym główna rola przypada zespołom’treściowym: tym sa.mym ujawnia się podstawowe znaczenie myślenia dla tego procesu

Z materiału przekraczającego zakres pamięci bezpośredniej zapamiętywane są niektóre składniki. Jedne z nich tworzą zespoły, inne związane są z nimi luźniej, zachowując właściwość przynależności do całości odbicia pamięciowego, wynikającą z powiązań śladowych. Analiza procesu odtwarzania wszystkich rodzajów materiału wykazała, że poszczególne składniki odbicia pamięciowego są różne pod względem łatwości ich reprodukcji i pod względem trwałości ich zapamiętania. Kwestie te są znacznie szersze niż rozważane zagadnienie zapamiętywania, ale ponieważ w nim właśnie tkwią swoimi korzeniami, nie można ich pominąć. Wskazane różnice zachodzą zarówno w skali całego odbicia pamięciowego, jak i w skali wszystkich lub niektórych zespołów wchodzących w jego skład.

Nie jest przypadkiem, że przy zgłoskach bez sensu 84% osób rozpoczyna odtwarzanie od „zan”, że przy filmie o pająku krzyżaku 72% osób przypomina najpierw chwytanie przez pająka osy, że z tekstu o „sposobach” istnienia niemal wszystkie osoby (z wyjątkiem jednej) przypominają sobie najpierw fragment o barwie pomarańczowej, że z noweli Ostatni liść pierwsza pojawia się „chora Zofia”. We wszystkich tych i tym podobnych przypadkach przypominają się najpierw te bodźce, które utrwaliły się najsilniej, których aktywizacja dokonuje się najłatwiej. Te najłatwiej, najszybciej aktywizujące się składniki odbicia pamięciowego nazywam jego dominantami lub jego dominantny- mi członami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.