Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

zniesienie GUPP

Zniesienie GUPP w 1949 roku zwiększyło zakres działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, która jednak nie objęła wszystkich wysuwanych przez życie problemów i w związku z tym — w roku 1953 — powołano Komitet do Spraw Urbanistyki i Architektury jako naczelny organ administracji państwowej w sprawach rozwoju urbanistyki i architektury. Komitet ten powołał następnie wojewódzkie pracownie urbanistyczne, a Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego — wojewódzkie pracownie planów regionalnych. Normy prawne dekretu z 1946 roku rozwinęła ustawa z dnia 31 I 1961 roku o planowaniu przestrzennym. Wszystkie organy oraz placówki planowania przestrzennego i urbanistycznego współpracowały z katedrami urbanistyki wyższych uczelni technicznych, a także z katedrami planowania wyższych uczelni ekonomicznych. Duże znaczenie dla zagospodarowania przestrzennego kraju miało powołanie w 1958 roku przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk — Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Komitet ten w swoim dorobku ma wydanych m.in. ponad 100 tomów biuletynu i około 70 tomów prac studialnych. Polska Akademia Nauk w 1954 roku powołała też Komitet Naukowy do Spraw Rozwoju Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Zabrzu, który w 1961 roku został zastąpiony przez Zakład do Spraw GOP, przekształcony w Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (1973 r.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.